Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 3333, quý khách nhập vào *3333
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 3333, nhập vào 090*3333

Sim Tự Chọn

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0355.381.373 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
2 Viettel 0383.165.011 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
3 Viettel 0377.012.102 750.000 Sim tự chọn Đặt mua
4 Viettel 0327.533.860 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
5 Viettel 0362.550.380 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
6 Viettel 0378.336.224 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
7 Viettel 0387.620.683 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
8 Viettel 0374.475.199 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
9 Viettel 0355.441.401 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
10 Viettel 0384.340.296 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
11 Viettel 0359.769.882 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
12 Viettel 039.223.58.55 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
13 Viettel 0392.30.33.10 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
14 Viettel 035.368.1246 390.000 Sim tự chọn Đặt mua
15 Viettel 0388.14.0097 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
16 Viettel 038.79.828.52 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
17 Viettel 0344.31.6366 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
18 Viettel 036.36.21.756 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
19 Viettel 0336.018.308 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
20 Viettel 0357.062.189 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
21 Viettel 0386.641.388 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
22 Viettel 0348.133.677 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
23 Viettel 0362.614.674 390.000 Sim tự chọn Đặt mua
24 Viettel 0374.907.917 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
25 Viettel 0329.964.659 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
26 Viettel 0358.20.8389 650.000 Sim tự chọn Đặt mua
27 Viettel 0368.329.813 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
28 Viettel 0377.579.489 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
29 Viettel 0379.668.165 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
30 Viettel 0374.280.840 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
31 Viettel 0325.82.3319 550.000 Sim tự chọn Đặt mua
32 Viettel 0358.319.921 390.000 Sim tự chọn Đặt mua
33 Viettel 0385.570.589 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
34 Viettel 0867.36.9299 900.000 Sim tự chọn Đặt mua
35 Viettel 0373.515.015 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
36 Viettel 0356.0110.59 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
37 Viettel 0365.377.448 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
38 Viettel 0326.965.320 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
39 Viettel 0373.167.237 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
40 Viettel 0329.574.740 450.000 Sim tự chọn Đặt mua
DMCA.com Protection Status