Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 3333, quý khách nhập vào *3333
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 3333, nhập vào 090*3333

Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0901.654.404 1.650.000 Sim đặc biệt Đặt mua
2 Mobifone 0933.06.4953 1.220.000 Sim đặc biệt Đặt mua
3 Viettel 0346.912.204 1.230.000 Sim đặc biệt Đặt mua
4 Viettel 0369.132.204 800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
5 Viettel 0368.604.404 720.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Viettel 0379.04.22.04 1.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
7 Viettel 0977.13.4404 1.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Viettel 0985.39.4953 2.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
9 Viettel 0987.85.4404 1.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Viettel 0969.27.4404 1.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Viettel 0346.65.1618 1.380.000 Sim đặc biệt Đặt mua
12 Viettel 0333.68.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
13 Viettel 0964.87.4404 1.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Viettel 098.197.16.18 2.420.000 Sim đặc biệt Đặt mua
15 Viettel 0353.53.1618 1.200.000 Sim đặc biệt Đặt mua
16 Viettel 0339.71.1618 1.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
17 Viettel 0981.63.1618 1.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
18 Viettel 0392.86.4404 978.000 Sim đặc biệt Đặt mua
19 Viettel 0985.07.4404 1.200.000 Sim đặc biệt Đặt mua
20 Viettel 0979.87.16.18 3.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Viettel 0986.23.4404 1.190.000 Sim đặc biệt Đặt mua
22 Viettel 0366.44.1618 1.050.000 Sim đặc biệt Đặt mua
23 Viettel 0868.91.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
24 Viettel 0867.06.1618 1.120.000 Sim đặc biệt Đặt mua
25 Viettel 0399.83.4404 1.200.000 Sim đặc biệt Đặt mua
26 Viettel 0328.10.1618 1.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
27 Viettel 0981.25.2204 1.390.000 Sim đặc biệt Đặt mua
28 Viettel 096.889.49.53 1.904.000 Sim đặc biệt Đặt mua
29 Viettel 097.662.49.53 1.810.000 Sim đặc biệt Đặt mua
30 Vinaphone 0828.52.1102 1.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
31 Vinaphone 0826.54.1102 840.000 Sim đặc biệt Đặt mua
32 Vinaphone 0859.61.1102 1.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
33 Vinaphone 0815.92.1102 1.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
34 Vinaphone 0847.81.1102 740.000 Sim đặc biệt Đặt mua
35 Vinaphone 0829.42.1102 1.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
36 Vinaphone 0846.62.1102 1.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
37 Vinaphone 0949.67.1102 1.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
38 Vinaphone 0848.87.1102 1.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
39 Vinaphone 0857.78.1102 1.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
40 Vinaphone 0814.84.1102 700.000 Sim đặc biệt Đặt mua

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : ebc97bd1eddbf183ad7c7147e85490dc

DMCA.com Protection Status